W dniu 29 marca 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 638 zostało opublikowane  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Rozporządzenie wprowadza nową tabelę zaszeregowania płacowego nauczycieli.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia zmieniającego, zmiany wejdą w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r.

 

>> link do rozporządzenia zmieniającego <<