W dniu 24 marca 2017 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Zmiana polega na wprowadzeniu nowego załącznika ze zmienionymi kwotami poszczególnych stawek zaszeregowania nauczycieli. Zmiana została uwzględniona w tekście ujednoliconym znajdującym się w bazie aktów prawnych.


>> link do rozporządzenia <<