W dniu 25 marca 2020 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Rozporządzenie wprowadza kolejne regulacje umożliwiające wdrożenie rozwiązań pozwalających na organizację nauki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty oraz dostosowuje niektóre przepisy do aktualnej sytuacji.

Rozporządzenie zostało głoszone w Dzienniku Ustaw pod poz. 530 i weszło w życie z dniem 25 marca 2020 r. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19   [NAUKA ZDALNA – zmiana rozporządzenia]

Zmiany wprowadzone powyższym rozporządzeniem zostały uwzględnione w treści rozporządzenia z dnia 20 marca 2020 r. dostępnym w bazie aktów prawnych.