W dniu 9 sierpnia 2018 r. została ogłoszona zmiana do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Zmiana zostanie wprowadzona rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki i wejdzie w życie z dniem 1 września 2018 r.

Rozporządzenie zmieniające zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2018 r. poz. 1533.