W dniu 26 maja 2017 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dz. U. z 2017 r. Poz. 1022 i wejdzie w życie z dniem 10 czerwca 2017 r.

Główną zmianą jest wprowadzenie zasady kończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym w najbliższy piątek przypadający po dniu 20 czerwca 2017 r.

>> link do rozporządzenia zmieniającego <<