Uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał zarządzenie ws. rekrutacji do burs szkolnictwa artystycznego. Zarządzenie zostało dziś opublikowane w Dzienniku Urzędowym MKiDN:

ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania