W dniu 21 marca 2018 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. Poz. 588) zmieniające rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli.

Rozporządzenie wprowadza zmiany dotyczące m. in. obliczania wynagrodzenia urlopowego dla kadry kierowniczej szkoły, z uwagi na wprowadzenie nowych zasad udzielania urlopów tej kategorii nauczycieli.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia tj. z dniem 22 marca 2018 r.

 

>> link do rozporządzenia <<