Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że:

 

1) w dniu 21 września 2017 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1763 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych,

2) w dniu 27 września 2017 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1793 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych

Zgodnie z zawartymi w rozporządzeniach przepisami wprowadzającymi, weszły one w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. odpowiednio z dniem 22 i 28 września 2017 r.

Oba oficjalne teksty rozporządzeń zostały umieszczone w bazie aktów prawnych.