W dniu 30 grudnia 2016 r. zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych.

Rozporządzenie weszło w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia, tj. 31 grudnia 2016 r.

Publikacja nastąpiła w Dzienniku Ustaw z 2016 r. pod poz. 2248.


Dz. U. z 2016 r. poz. 2248