USTAWY

USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY (stan na dzień 1 stycznia 2019 r.) (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457) USTAWA PRAWO OŚWIATOWE (stan na dzień 1 stycznia 2019 r.)   (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 996) Przepisy wprowadzające ustawę – PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) KARTA NAUCZYCIELA … Czytaj dalej USTAWY