USTAWY

USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY (stan na dzień 1 września 2019 r.) (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) USTAWA PRAWO OŚWIATOWE (22 maja 2020 r.)   (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 910) KARTA NAUCZYCIELA (stan na dzień 15 listopada 2019 r.) (tekst. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) … Czytaj dalej USTAWY