Akty Prawne – Wydział Prawny
Serwis informacyjny wydziału prawnego
Centrum Edukacji Artystycznej

USTAWY

  • USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY  (tekst ujednolicony według stanu na dzień 1 stycznia 2018 r.)
    (tekst. jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943)  • KARTA NAUCZYCIELA  (tekst ujednolicony według stanu na dzień 1 stycznia 2018 r.)
    (tekst. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)