W dniu 6 czerwca 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1004 zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie wprowadza możliwość prowadzenia od dnia 8 czerwca 2020 r. do dnia 28 czerwca 2020 r. konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej uczniom szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne.     

link do rozporządzenia zmieniającego: Dz. U. z 2020 r. poz. 1004