Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 23 stycznia 2018 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia.

Rozporządzenie to zastępuje dotychczas obowiązujące w tym zakresie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. z 2005 r. poz. 1991), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2018 r. na podstawie art. 147 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203).

Rozporządzenie zawiera nowe wzory druków skierowania na badania lekarskie oraz orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.

Nowe rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. z dniem 24 stycznia 2018 r.

>> link do rozporządzenia <<