Akty Prawne – Wydział Prawny
Serwis informacyjny wydziału prawnego
Centrum Edukacji Artystycznej

ramowe plany nauczania w szkołach artystycznych

 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych [ramowe plany nauczania]

+

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

[przedłużenie okresu nauki w przypadku niepełnosprawności

oraz korekta opisu załącznika Nr 5 – liceum sztuk plastycznych]