W dniu 29 listopada 2017 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw, ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Ustawa, oprócz głównych regulacji w zakresie finansowania zadań oświatowych, wprowadza także szereg zmian w ustawie Karta Nauczyciela, zwłaszcza w zakresie procedury oceny pracy nauczycieli, postępowań awansowych oraz korzystania z urlopów dla poratowania zdrowia.

Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2017 r. pod pozycją 2203 i co do zasady wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. z wyłączeniem przepisów określonych w art. 147.

>> link do Dziennika Ustaw z ustawą <<