W dniu 20 marca 2020 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Rozporządzenie przedłuża okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa do dnia 10 kwietnia 2020 r.

Rozporządzenie zostało głoszone w Dzienniku Ustaw pod poz. 492 i weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 20 marca 2020 r. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.