Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół artystycznych,

Centrum Edukacji Artystycznej informuje, że zamieszczona poniżej wersja projektu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych, została przekazana do uzgodnień i umieszczona na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, w dziale: Rządowy Proces Legislacyjny, w zakładce projekty rozporządzeń (uzgodnienia).


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych – projekt z dnia 19 maja 2017 r.

Załączniki do rozporządzenia

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

Pisma przewodnie – uzgodnienia