Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół artystycznych,

Centrum Edukacji Artystycznej informuje, że zamieszczona poniżej wersja projektu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach  artystycznych, została przekazana do uzgodnień i umieszczona na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, w dziale: Rządowy Proces Legislacyjny, w zakładce projekty rozporządzeń (uzgodnienia).


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach  artystycznych – projekt z dnia 22 maja 2017 r.

Załączniki do rozporządzenia

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

Pisma przewodnie – uzgodnienia