W dniu 26 maja 2017 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, działając w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej, podpisał rozporządzenie w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych.

Rozporządzenie zostało w dniu 29 maja 2017 r. skierowane do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie z dniem 1 września 2017 r., z wyjątkiem § 6 ust. 2 oraz § 9 ust. 2 i ust. 6 pkt 1, które wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.

Wskazany § 6 ust. 2 dotyczy objęcia promocją do klasy VII ogólnokształcącej szkoły muzycznej I st., uczniów dotychczasowej klasy VI tej szkoły, natomiast § 9 ust. 2 i ust. 6 pkt 1 dotyczą kwestii związanych z wygaszaniem ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych.

>> link do rozporządzenia <<