Uprzejmie przypominamy, że z dniem 1 września 2017 r. weszła w życie, w pełnym brzmieniu, ustawa z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).