Akty Prawne – Wydział Prawny
Serwis informacyjny wydziału prawnego
Centrum Edukacji Artystycznej

Strona główna

Publikacja ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Aktualności
W dniu 29 listopada 2017 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw, ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Ustawa, oprócz głównych regulacji w zakresie finansowania zadań oświatowych, wprowadza także szereg zmian w ustawie Karta Nauczyciela, zwłaszcza w z ...

Odpłatność za naukę cudzoziemców – nowe zarządzenie

Aktualności
W dniu 14 listopada 2017 r. w Dzienniku Urzędowym MKiDN z 2017 r. pod poz. 74 zostało opublikowane zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z nauki w publicznych szkołach artystycznych oraz za udzielane świ ...

Indywidualny tok nauczania – nowe rozporządzenie

Aktualności
Z dniem 7 listopada 2017 r. zostało opublikowane nowe rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki w szk ...