Akty Prawne – Wydział Prawny
Serwis informacyjny wydziału prawnego
Centrum Edukacji Artystycznej

Strona główna

Zmiana stawek wynagrodzenia nauczycieli

Aktualności
W dniu 29 marca 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 638 zostało opublikowane  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatkó ...

Wynagrodzenie urlopowe nauczycieli – zmiana rozporządzenia

Aktualności
W dniu 21 marca 2018 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. Poz. 588) zmieniające rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wyp ...

Urlop dla poratowania zdrowia – nowe rozporządzenie

Aktualności
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 23 stycznia 2018 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia.

Nowe rozporządzenie – dokumentacja przebiegu nauczania

Aktualności
Szanowni Państwo, z dniem 30 grudnia 2017 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i op ...