Akty Prawne – Wydział Prawny
Serwis informacyjny wydziału prawnego
Centrum Edukacji Artystycznej

Strona główna

Indywidualny tok nauczania – nowe rozporządzenie

Aktualności
Z dniem 7 listopada 2017 r. zostało opublikowane nowe rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki w szk ...

Aktualizacja serwisu

Aktualności
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w obecnej chwili prowadzone są prace aktualizacyjne bazy aktów prawnych. O zakończeniu aktualizacji poinformujemy Państwa stosownym komunikatem.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017 r.w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych

Aktualności
Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół artystycznych Centrum Edukacji Artystycznej publikuje poniżej rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach  ...

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

Aktualności
Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół artystycznych Centrum Edukacji Artystycznej publikuje poniżej rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych podpisane przez MK ...