Akty Prawne – Wydział Prawny
Serwis informacyjny wydziału prawnego
Centrum Edukacji Artystycznej

Strona główna

Ustawa ws. wirusa SARS-CoV-2

Aktualności
W dniu 7 marca 2020 r. została ogłoszona ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

(R) Nowe rozporządzenie – wymagania na stanowiska kierownicze

Aktualności
W dniu 20 grudnia 2019 r. zostało opublikowane nowe rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz pu ...