Akty Prawne – Wydział Prawny
Serwis informacyjny wydziału prawnego
Centrum Edukacji Artystycznej

Strona główna

Prace aktualizacyjne!

Aktualności
Szanowni Państwo, aktualnie w serwisie prowadzone są prace aktualizacyjne, które mogą powodować zakłócenia lub przerwy w jego funkcjonowaniu. 

Dyrektor szkoły, wymagania, konkurs

Aktualności
Z dniem 10 kwietnia 2018 r. weszły w życie dwa rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego określające wymagania konieczne do zajmowania stanowiska dyrektora szkoły artystycznej, a także innego stanowiska kierowniczego oraz w sprawie procedury przeprowadzania konkursu na sta ...

Zmiana stawek wynagrodzenia nauczycieli

Aktualności
W dniu 29 marca 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 638 zostało opublikowane  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatkó ...

Wynagrodzenie urlopowe nauczycieli – zmiana rozporządzenia

Aktualności
W dniu 21 marca 2018 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. Poz. 588) zmieniające rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wyp ...

Urlop dla poratowania zdrowia – nowe rozporządzenie

Aktualności
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 23 stycznia 2018 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia.