W dniu 25 maja 2020 r. na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego został ogłoszony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego termin przeprowadzenia rekrutacji do szkół i placówek artystycznych.

Postępowania rekrutacyjne mogą być prowadzone od dnia 1 czerwca do dnia 13 sierpnia 2020 r.

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie zostały umieszczone w komunikacie na głównej stronie Centrum Edukacji Artystycznej, przywołanym poniżej:

Ogłoszenie terminu przeprowadzenia rekrutacji do szkół i placówek artystycznych