W dniu dzisiejszym (21 czerwca 2018 r.) w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 21 czerwca 2018 r. pod pozycją 1193. 

Rozporządzenie określa nowe wzory świadectw i innych druków szkolnych dla szkół i placówek artystycznych. Zgodnie z § 66 rozporządzenia, wejdzie ono w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli z dniem 22 czerwca 2018 r. Wyjątkiem jest par. 21 rozporządzenia (dotyczący potwierdzeń świadectw do obrotu z zagranicą), który wejdzie w życie z dniem 1 września 2018 r.

Rozporządzenie, załącznik nr 1, załącznik nr 2

Załącznik nr 3 – do nr 50

Załącznik Nr 3 – od nr 50, załączniki 4 – 8

Załączniki nr 9 – 15