W dniu 15 listopada 2019 r. został ogłoszony nowy tekst jednolity Karty Nauczyciela.

Ogłoszenie zostało dokonane Obwieszczeniem Marszałka Sejmu RP Warszawa z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela.

Obwieszczenie nastąpiło w Dzienniku Ustaw pod poz. 2215.