W dniu 1 stycznia 2019 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz dla niepublicznych szkół artystycznych.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2018 r. pod pozycją 2481.

>> link do rozporządzenia <<