W dniu 16 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2018 r. pod poz. 1574.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2018 r.