Szanowni Państwo, z dniem 30 grudnia 2017 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2017 r. pod pozycją 2474.

>> link do rozporządzenia <<