Szanowni Państwo,

w związku ze zmianami typów szkół artystycznych, przewidzianymi od 1 września 2017 r., uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2016/2017 uczniowie szóstych klas ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia otrzymają świadectwo ukończenia tej szkoły w pełnym zakresie, ponieważ do 31 sierpnia br. szkoła ta jest szkołą sześcioletnią. Powyższe świadectwo będzie uprawniać do zdawania do klasy pierwszej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub szkoły muzycznej II stopnia oraz będzie miało moc świadectwa promocyjnego do klasy VII ośmioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia.

Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 uczeń klasy szóstej ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia otrzyma świadectwo szkolne promocyjne, które będzie uprawniać do kontynuowania nauki w klasie siódmej ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub do zdawania egzaminu wstępnego do klasy pierwszej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub szkoły muzycznej II stopnia.