Z dniem 7 listopada 2017 r. zostało opublikowane nowe rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki w szkołach artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 8 listopada 2017 r. Tekst rozporządzenia został udostępniony w naszej bazie aktów prawnych.

>> link do rozporządzenia <<