W dniu 28 maja 2021 r. w Dzienniku Ustaw z 2021 r. pod poz. 983  zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 29 maja 2021 r. i wprowadziło przede wszystkim rozbudowany system prowadzenia zajęć wspomagających dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym także szkół artystycznych prowadzących także kształcenie ogólne w zakresie klas IV – VIII szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego. 

Uregulowany został także system dofinansowania i rozliczania przeprowadzenia powyższych zajęć. 

W tekście ujednoliconym rozporządzenia, znajdującym się w bazie aktów prawnych, wprowadzone zmiany zostały wyróżnione kolorem czerwonym

Przewiń do góry