W dniu 22 stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw z 2021 r. pod poz. 150 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 stycznia 2021 r. i wprowadza zmiany uzupełniające zasady rekrutacji do szkół powszechnych.

W zakresie rekrutacji do szkół artystycznych zmiana objęła uwzględnienie w § 11baa ust. 3 nie tylko zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej publicznej szkole lub publicznej placówce artystycznej wydane przez lekarza POZ lecz także przez lekarza specjalistę.

W tekście ujednoliconym rozporządzenia, znajdującym się w bazie aktów prawnych, wprowadzone zmiany zostały wyróżnione kolorem bordowym. 


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  [SZCZEGÓLNE ROZWIĄZANIA – stan prawny na 23 stycznia 2020 r.]   

Załącznik Nr 1 – Wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021   [egzamin ósmoklasisty]

Załącznik Nr 2 – Wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021  [egzamin maturalny]

Przewiń do góry