W dniu 29 stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw z 2021 r. pod poz. 202 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 r. i wprowadza:

  • przedłużenie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do dnia 14 lutego 2021 r.
  • doprecyzowuje, z uwagi na pojawiające się wątpliwości, możliwość przeprowadzania testów (egzaminów próbnych) w zakresie egzaminu ósmoklasisty lub maturalnego, w ramach prowadzonych przez szkołę konsultacji

W pozostałym zakresie rozporządzenie nie wprowadza zmian, kontynuując kształcenie stacjonarne wyłącznie w przypadku uczniów klas I – III szkoły podstawowej i analogicznie tych klas szkół artystycznych, które prowadzą kształcenie w zakresie klasy I – III szkoły podstawowej.

W tekście ujednoliconym rozporządzenia, znajdującym się w bazie aktów prawnych, wprowadzone zmiany zostały wyróżnione kolorem bordowym. 


>> link do rozporządzenia <<

Przewiń do góry