W dniu 26 maja 2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie wprowadza zapowiadaną zmianę § 11bc rozporządzenia, zgodnie z którą, w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach artystycznych, w których roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna z wybranych zajęć edukacyjnych artystycznych, jest ustalana w trybie egzaminu promocyjnego lub końcowego, nie przeprowadza się tych egzaminów, a roczną lub końcową ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne artystyczne.

Zmiana wejdzie w życie z dniem 27 maja 2021 r.

Rozporządzenie zmieniające zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2021 r. pod poz. 961.

Przewiń do góry