W dniu 10 października 2020 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Rozporządzenie reguluje ustanowienie na terenie całego kraju strefy “żółtej” oraz sposób zachowania się w określonych sytuacjach życia codziennego, związanych z przeciwdziałaniem rozszerzania się epidemii koronawirusa Sars-CoV-2, powodującego chorobę covid-19.

Z punktu widzenia szkół najistotniejsze znaczenie ma § 27 ust. 1 pkt 2 lit. c oraz ust. 3 pkt 15 regulujące zakrywanie nosa i ust w miejscach ogólnodostępnych.

>> link do rozporządzenia <<