W dniu 5 lutego 2021 r. w Dzienniku Ustaw z 2021 r. pod poz. 242 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 6 lutego 2021 r. i wprowadziło rozwiązania umożliwiające dokonanie organom prowadzącym szkoły lub placówki, przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora danej jednostki oświaty.

W każdym z przypadków przedłużenia organ prowadzący daną jednostkę będzie zobowiązany do uzyskania opinii rady pedagogicznej i rady szkoły oraz przede wszystkim pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Rozporządzenie określa także maksymalne terminy ewentualnych przedłużeń kadencji w poszczególnych przypadkach.

Wskazane rozwiązania zostały zawarte w nowym § 11ha rozporządzenia.

W tekście ujednoliconym rozporządzenia, znajdującym się w bazie aktów prawnych, wprowadzone zmiany zostały wyróżnione kolorem bordowym. 


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  [SZCZEGÓLNE ROZWIĄZANIA w okresie ograniczenia]

Załącznik Nr 1 – Wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021   [egzamin ósmoklasisty]

Załącznik Nr 2 – Wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021   [egzamin maturalny]

Przewiń do góry