Akty Prawne – Wydział Prawny
Serwis informacyjny wydziału prawnego
Centrum Edukacji Artystycznej

Kategoria: Aktualności

(R) Nowe rozporządzenie – wymagania na stanowiska kierownicze

Aktualności
W dniu 20 grudnia 2019 r. zostało opublikowane nowe rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz pu ...

[§] zmiana rozporządzenia – wynagrodzenia nauczycieli

Aktualności
W dniu 19 grudnia 2019 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego ...

[§] Nowe rozporządzenie w sprawie konkursów

Aktualności
W dniu 28 listopada 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 2328 zostało ogłoszone nowe rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół  i placówek artystycznych