[ ! COVID-19 ! ] przedłużenie zdalnego nauczania

W dniu 12 lutego 2021 r. w Dzienniku Ustaw z 2021 r. pod poz. 283 zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Przewiń do góry