Informujemy, że z powodu prac aktualizacyjnych i archiwizacyjnych w obecnym okresie mogą nastąpić przerwy w dostępie do bazy aktów prawnych.

W związku z powyższym niektóre akty prawne mogę nie być zaktualizowane do najnowszego brzmienia. O zakończeniu prac i dokonanych aktualizacjach poinformujemy odrębnym komunikatem.