Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie informuje, że na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej zostały zamieszczone udostępnione przez Ministra Edukacji i Nauki wzory wniosków i rozliczeń związanych z dofinansowaniem zakupu sprzętu wspomagającego zdalne nauczanie przez nauczycieli.

Poniżej zamieszczamy linki do pobrania stosownego wzoru wniosku lub rozliczenia.

wzór wniosku o dofinansowanie składanego przez nauczyciela  (DOC)

wzór wniosku o dofinansowanie składanego przez nauczyciela  (PDF)

wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej niesamorządowej jednostce systemu oświaty (szkoła artystyczna prowadzona przez osobę fizyczną lub prawną)  (DOC)

wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej niesamorządowej jednostce systemu oświaty (szkoła artystyczna prowadzona przez osobę fizyczną lub prawną)  (PDF)

wzór rozliczenia dotacji udzielonej niesamorządowej jednostce systemu oświaty (szkoła artystyczna prowadzona przez osobę fizyczną lub prawną) (DOC)

wzór rozliczenia dotacji udzielonej niesamorządowej jednostce systemu oświaty (szkoła artystyczna prowadzona przez osobę fizyczną lub prawną) (PDF)

wzór listy – załącznik do rozliczenia dotacji udzielonej niesamorządowej jednostce systemu oświaty (DOC)

wzór listy – załącznik do rozliczenia dotacji udzielonej niesamorządowej jednostce systemu oświaty (PDF)