W dniu 20 grudnia 2019 r. zostało opublikowane nowe rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 2470.
Wejście w życie rozporządzenia zostało ustalone po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. na dzień 4 stycznia 2020 r.