W dniu 20 marca 2020 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Rozporządzenie wprowadza regulacje umożliwiające wdrożenie rozwiązań pozwalających na organizację nauki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Rozporządzenie zostało głoszone w Dzienniku Ustaw pod poz. 493 i wejdzie w życie z dniem 25 marca 2020 r. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19