W dniu 28 listopada 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 2328 zostało ogłoszone nowe rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół  i placówek artystycznych

Rozporządzenie weszło w życie z dniem dzisiejszym, tj. 29 listopada 2019 r.

>> link do rozporządzenia <<