Akty Prawne – Wydział Prawny
Serwis informacyjny wydziału prawnego
Centrum Edukacji Artystycznej

Strona główna

Urlop dla poratowania zdrowia – nowe rozporządzenie

Aktualności
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 23 stycznia 2018 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia.

Nowe rozporządzenie – dokumentacja przebiegu nauczania

Aktualności
Szanowni Państwo, z dniem 30 grudnia 2017 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i op ...

Publikacja ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Aktualności
W dniu 29 listopada 2017 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw, ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Ustawa, oprócz głównych regulacji w zakresie finansowania zadań oświatowych, wprowadza także szereg zmian w ustawie Karta Nauczyciela, zwłaszcza w z ...

Odpłatność za naukę cudzoziemców – nowe zarządzenie

Aktualności
W dniu 14 listopada 2017 r. w Dzienniku Urzędowym MKiDN z 2017 r. pod poz. 74 zostało opublikowane zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z nauki w publicznych szkołach artystycznych oraz za udzielane świ ...