Akty Prawne – Wydział Prawny
Serwis informacyjny wydziału prawnego
Centrum Edukacji Artystycznej

Strona główna

Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych

Aktualności
Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół artystycznych, Centrum Edukacji Artystycznej informuje, że zamieszczona poniżej wersja projektu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szko ...

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych

Aktualności
Szanowni Państwo Zgodnie z umieszczonym na stronie Rządowego Centrum Legislacji - Wykazem aktów prawnych oczekujących na ogłoszenie - Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie informuje, że w dniu 28 kwietnia 2017 r. w Dzienniku Ustaw RP zostanie ogłoszone rozporządzenie Ministra Kultur ...

Nowe rozporządzenie – ocena pracy nauczyciela

Aktualności
W dniu 3 kwietnia 2017 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu o ...

Zmiana stawek wynagrodzeń nauczycielskich

Aktualności
W dniu 24 marca 2017 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego ...