Akty Prawne – Wydział Prawny
Serwis informacyjny wydziału prawnego
Centrum Edukacji Artystycznej

Strona główna

Odpłatność za naukę cudzoziemców – nowe zarządzenie

Aktualności
W dniu 14 listopada 2017 r. w Dzienniku Urzędowym MKiDN z 2017 r. pod poz. 74 zostało opublikowane zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z nauki w publicznych szkołach artystycznych oraz za udzielane świ ...

Indywidualny tok nauczania – nowe rozporządzenie

Aktualności
Z dniem 7 listopada 2017 r. zostało opublikowane nowe rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki w szk ...

Aktualizacja serwisu

Aktualności
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w obecnej chwili prowadzone są prace aktualizacyjne bazy aktów prawnych. O zakończeniu aktualizacji poinformujemy Państwa stosownym komunikatem.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017 r.w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych

Aktualności
Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół artystycznych Centrum Edukacji Artystycznej publikuje poniżej rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach  ...