Akty Prawne – Wydział Prawny
Serwis informacyjny wydziału prawnego
Centrum Edukacji Artystycznej

Strona główna

[§] zmiany rozporządzeń w sprawie organizacji roku szkolnego

Aktualności
W dniu 17 czerwca 2019 r. zostały opublikowane rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniające rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych, wprowadzające zmiany w zakresie daty zakończenia rocznych zajęć dydak ...