Akty Prawne – Wydział Prawny
Serwis informacyjny wydziału prawnego
Centrum Edukacji Artystycznej

Strona główna

(WAŻNE!) Wejście w życie nowych podstaw programowych

Aktualności
W dniu 30 grudnia 2016 r. zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych.

Publikacja ramowych planów nauczania

Aktualności
  W Dzienniku Ustaw z 7 września 2016 r. pod pozycją 1408 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Nowe rozporządzenie – dokumentacja przebiegu nauczania

Aktualności
Z dniem 1 września 2016 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz ro ...

Komunikat ws. dyplomów w Liceach Plastycznych

Aktualności
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami odnośnie druków stosowanych w ostatniej klasie liceum plastycznego w roku szkolnym 2015/2016, poniżej zamieszczamy komunikat Departamentu Szkolnictwa Artystycznego MKiDN w tym zakresie.

Ponowne uczęszczanie do I klasy

Aktualności
W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35), pojawiły się wątpliwości odnośnie przebiegu procesu rekrutacyjnego w szkołach artystycznych realizujących także kształcenie ogólne.