Akty Prawne – Wydział Prawny
Serwis informacyjny wydziału prawnego
Centrum Edukacji Artystycznej

Strona główna

Zmiana stawek wynagrodzeń nauczycielskich

Aktualności
W dniu 24 marca 2017 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego ...

Wejście w życie nowych podstaw programowych

Aktualności
W dniu 30 grudnia 2016 r. zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych.

Publikacja ramowych planów nauczania

Aktualności
  W Dzienniku Ustaw z 7 września 2016 r. pod pozycją 1408 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Nowe rozporządzenie – dokumentacja przebiegu nauczania

Aktualności
Z dniem 1 września 2016 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz ro ...